Error: Contact form not found.

טקסטים מאת תהילה

מאת יולי 30, 2016

תן לי רע שיהיה לי נפש. אדמה. ותן לי שמח שלא יהיה בכלל. ותן לי שיהיה לי את עצמי ותיקח הרבה שיהיה לי מה על מה ותיעלם בכלל תמיד שאין בי נפש. ותופיע ותרעיד את האדמה שלי בי ואל תהיי בכלל. תהיי מחר כי היום רע ויש לי נפש ומחר יהיה שמח ואדמה קרועה.


קרא עוד
מאת יולי 30, 2016

לא רציתי את שאהבה נפשי,פחדתי. ידעתי שנפשי קצת עדינה ותכנע היא לכל אהבה אהבה זרה לה ונעימה ואפילו קצת , הכרחית. ואפשר לעשות איתה כל מה שנפש פגועה מבינה על אהבה ועדין ידעתי שיום אחד אדע אהבה מהי אולי אחבר לי נוסחה משלי כזו שילמדו בכיתות במקום את לוח הכפל ארגיש אותה שייכת לי מוכרת


קרא עוד
מאת יולי 30, 2016

הדרישה התמידית שלי מעצמי לתקן את החולשות שלי כאן ועכשיו על מנת שלא לחוש לרגע כמה חלשה אני זו החולשה הכי גדולה שלי


קרא עוד
לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>