Error: Contact form not found.

אגודת הידידים

תודה ענקית לכל שאר התורמים שלנו:

פנינה וזוהר דבורין
רוני ובתיה רוטמן
מיכל רביד – אסתי לאודר
סיגל קופרמן
רונן צור
רותי וארלה שרף
דני ודבי אושרת
פנינה גירון
רוזנברג מרים
יגאל עזרתי – תיאטרון יפו
שירה אימרגליק
דני רווה
יריב ברטל

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>