Error: Contact form not found.

ללא כותרת

נכתב ע״י

תן לי רע שיהיה לי נפש.
אדמה.
ותן לי שמח שלא יהיה בכלל.
ותן לי שיהיה לי
את עצמי
ותיקח הרבה
שיהיה לי מה
על מה
ותיעלם
בכלל תמיד שאין בי נפש.
ותופיע ותרעיד את האדמה שלי
בי
ואל תהיי בכלל.
תהיי מחר
כי היום רע ויש לי נפש ומחר יהיה שמח ואדמה קרועה.

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>