Error: Contact form not found.

קינת חיים

נכתב ע״י

 

שטפי ליבך ברוך
בואי במערומייך
ומן הפחד בלבטוח
ולדרוך
על קרקע זרה
פרשי כנפייך

גלי לי סודות נפשך
חשפי עוד רז כמוס
ספרי אודות מסעות כוחך
בין שברי עולם הפוך

ועת יגלידו אשמות עבר
ועת תביני את שגופך רוצה לומר
אני אמתין על קו התפר
בין חייך לקיצך
אפתח שער לעולם
שעוד לא ידעה רוחך

אמשיך ואמתין על סף השבר
עת תשובי מארצות המתים.

אבטיח לך.
לא אדרוש דבר מעבר.

אהיה כולי איתך באדמת החיים.

 

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>