Error: Contact form not found.

מנסה להנשים

נכתב ע״י

מנסה להנשים את שאין בו כבר רוח
ומודעת היטב, זה מזמן כבר לא "זה".
כי ידעה גם חוה אך נגסה בתפוח,
זאת פשוט הבדידות מכאיבה בחזה.

זאת בדידות ותו לא שפוצעת בי חרב
שדוחפת אותי אל מבעד לתהום
ועובר לו עוד יום, ומגיע עוד ערב
ואני כהוזה מתוך איזה חלום-

מנסה להנשים את שאין בו כבר נפש
מנסה להחיות את שנקבר בעפר
-זה כאב הבדידות מכרסם בי בחרש
לא נותן להרפות משרידי העבר.

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>