Error: Contact form not found.

הבלדה על פרפר הלילה

נכתב ע״י

החיים עברו ללילה
והתעטפו באפילה
ואם כדאי או לא כדאי לה
החליטה היא, ילדה גדולה.

אבל המועקה, העצב,
האשליות, החרדה
אינם עוזבים, גואים כקצף
כשהיא נשארת לבדה.

וגם אם די ולא כדאי לה
גם חייה הם השאול
היא כבר עמוק בתוך הלילה
ומי יטרח אותה לגאול?

החיים עברו ללילה
והתעטפו בחשיכה,
אך עוד לא די זה עוד לא די לה
אף כי מחושך היא בוכה.

אף כי קבוע בכל לילה
תוסיף המועקה לגדול
היא כבר כל כך עמוק בלילה
שהדמעות הן רק מכשול.

וגם אם די ולא כדאי לה
גם חייה הם השאול
היא כבר עמוק בתוך הלילה
ומי יטרח אותה לגאול?

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>