Error: Contact form not found.

האהבה שלה חיכיתי

נכתב ע״י

היא עוד תבוא האהבה שלה חיכיתי
תפרוש כנפיה מעליי ואת חומה.
היא תסתכל על מה הרסתי ובניתי
היא תעזור לי לתקן, תתן עוצמה.

היא עוד תפציע בחיי כמו הקרניים
של שמש בוקר מחממת, מאירה,
והתכול והלבן שבשמיים
לעד יופיעו בחיי כתפאורה.

היא עוד תבוא כלא קרואה תקיש בדלת
תביט בנואשות שבי ותאמצה,
היא עוד תבוא ותיכנס כלא שואלת
כי אני לא רק מוכנה, אני רוצה!

היא עוד תבוא האהבה שלה חיכיתי
היא לא תשאיר אותי בחושך יתומה
והיא תראה לי כל שבי עוד לא ראיתי
היא עוד תיגע, לא רק כצל של נחמה.

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>