Error: Contact form not found.

אדם בודד

נכתב ע״י

מה לאדם בודד ולירח
שניהם מתבודדים מהבדידות עצמה
רק הירח שט והאדם בורח
ותר את מקומו על פני האדמה.

מה לאדם בודד ולשמיים
הוא רק מביט בהם ובליבו אשמה
והדמעות שלו נושרות מהעיניים
ומשאירות בו ריקנות וצליל דממה.

מה לאדם בודד ולשלכת
מלבד ששניהם ינשרו בבוא הזמן
לבלוב עלים עוד ישמע אך נשמה דועכת
כבר לעולם לא תתעורר, לא תישמע.

מה לאדם בודד ולחיים האלה
הוא לא רוצה אותם אך גורלו נחרץ
נושא הוא את עולו בלי לצפות לפלא
ממתין למוות בדפיקות לב מאולץ.

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>