Error: Contact form not found.

הצגה והתמחות מעשית

נכתב ע״י

הצגה בתיאטרון הקאמרי

העלאת הצגות מקור בעלות אג'נדה חברתית בשיתוף התיאטרון הלאומי של ישראל – 'הקאמרי'.
מחזה בעל ערך חברתי שייכתב מתוך סיפורים אישיים, יעסוק ויציב על מרכז הבמה בעיה חברתית רחבה.
שחקני ההצגה הנם שחקנים מקצועיים של תיאטרון הקאמרי.

התמחות מעשית

נשות פלטפורמא אשר סיימו בהצלחה את מסלול ההכשרה המקצועית, תשובצנה לתפקידי ההפקה השונים הן בתקופת החזרות והן בזמן העלאת ההצגות. בתקופת ההתמחות עמותת פלטפורמא תשלם שכר עבור עבודת הנשים מאחורי הקלעים ובכך יתאפשר להן לצבור נסיון וליישם את מה שלמדו במהלך השנה. בכך, פלטפורמא מהווה 'קרש קפיצה' לשינוי אישי בחיי הנשים ולשינוי חברתי אמיתי.

לשאלות הצעות ובקשות צרו קשר >>